Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Voľba Rady školy

  Vážení rodičia, vo februári 2019 uplynie štvorročné funkčné obdobie Rady školy, ktorú bude aktuálne potrebné opätovne vytvoriť. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa vyjadruje ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení. Ťažiskovou úlohou Rady školy je uskutočnenie výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy, prípadne Rada školy predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy. Rada školy pozostáva z 11 členov, pričom 4 členovia sú práve rodičia /3 rodičia za ZŠ, 1 rodič za MŠ/. Aj týmto spôsobom by sme Vás chceli osloviť s ponukou kandidovať na člena Rady školy. V prípade záujmu o kandidatúru Vám bližšie informácie poskytne PaedDr. Eva Chovanová (kontakt nájdete na stránke školy). Prosíme Vás o spätnú väzbu do 15.1.2019. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutoční dňa 23. 1. 2019 popoludní. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZVÁNKA

 • PLÁN PODUJATÍ NA JANUÁR

  14.1. – 18.1. – polročné písomné práce

  23.1. – klasifikačná porada 

  23.1. – triedne schôdzky RR o 17:00 h.

  30.1. – školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 

  31.1. – Imatrikulácia prváčikov (dopoludnia), odovzdávanie výpisov známok (1. stupeň- 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň- 5 vyuč. hodín)

  -------------------------------------------------

  1.2. – polročné prázdniny

  4.2.- 8.2. – lyžiarsky kurz 2. stupeň

   

   

   

   

   

   

 • Týždeň boja proti drogám

  Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

 • Šťastný nový rok

 • 13. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Akcie školy

 • PLÁN PODUJATÍ NA DECEMBER

  4.12. - Výchovný koncert

  5.12. - Návšteva hvezdárne - 4.-5. ročník

  6.12. - k nám príde MIKULÁŠ

  8.12.- účasť na  Vianočných trhoch  v Spoločenskom dome

  10.12. - dopredaj v škole ( z trhov )

  11.12. - Divadlo v anglikom jazyku pre 3. ročník 

  17.12.- 21.12. - triedne Vianočné besiedky ( dopoludnia )

  18.12. - divadelné predstavenie " Danka a Janka "

  22.12.2018 - 7.1.2019  - VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  V škole sa opäť stretneme 8.januára 2019 . 

   

   

   

 • Ako sme korčuľovali

  Do galérie Ako sme korčuľovali boli pridané fotografie.

 • Hodina deťom

  Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka bude prebiehať v piatok ráno v priestoroch vstupnej chodby v ZŠ aj MŠ v čase 7:00 - 8:00 h. Prispieť môžete aj prostredníctvom SMS na číslo 800.

 • PLÁN PODUJATÍ NA NOVEMBER

   9.11. zbierka Hodina deťom

  12.-16.11. IBOBOR (4. - 8. ročník)

  12. – 16.11. Kurz korčuľovania – odchod 12:20 h., návrat 15:30 h.

  15.11. – Komparo 8

  19.11. – prednáška s CPPPaP – 4.A.a 4.B. – riešenie problémov v triede a 26.11. – 3.A. a 3.B.

  21.11. štvrťročná klasifikačná porada

  21.11. Testovanie 5

  21.11. riaditeľské voľno 4.-8. ročník z dôvodu Testovania 5 (okrem piatakov)

  21.11. zasadnutie výboru RR o 16:00 h.

  21.11. Rodičovské združenie o 16:30 h.

  21.11. (1.roč.) a 23.11. ( 2.-4.roč.) preventívna zubná prehliadka

  29.11. Všetkovedko

  30.11.-  1. stupeň- divadlo Danka a Janka o 9:00 h. a 10:00 h.

 • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TEKVICU

  Do galérie SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TEKVICU

 • Zrušená zastávka

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  Spolu sme nazbierali 1738 kg. Najlepšie triedy :

  1. miesto - 2.A.- 396 kg                                                                           

   2. miesto - 4.B. -256 kg

   3. miesto - 3.B. -237 kg

  Všetkým rodičom a žiakom ĎAKUJEME !!!

 • Mesiac úcty k starším

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Týždeň zdravia

  Týždeň zdravia

  Týždeň zdravia v našej škole v dňoch od 8.10 -12.10.2018

  V pondelok si deti prinesú do školy ovocie a zeleninu, ktorú budeme počas celého týždňa ochutnávať. Celý týždeň sa budeme venovať zdravej strave, podporíme zdravie aj  farbami oblečenia, budeme sa obliekať do nasledovných farieb: pondelok – zelený deň,  utorok – červený deň, streda- žltý deň, štvrtok – biely deň, piatok – modrý deň. Od utorka budú žiaci ochutnávať  nátierky: utorok bryndzová, streda – cícerová, štvrtok – rybičková. Pre žiakov je pripravená výtvarná súťaž o zdraví. Najlepšie práce budú odmenené.

 • Deň športu

  Dňa 5. 10. 2018 sa konal na našej škole športový deň pre žiakov 1. stupňa a pre 5. a 6. ročník.

  Práve dievčatá a chlapci zo 6. ročníka sa postarali o otvorenie tohto športového dňa pekným tančekom. Po krásnom vystúpení boli žiaci zo 4.B, 5..A priradení na jednotlivé stanovištia, ktoré mali na starosti. Ostatní žiaci boli rozdelení do menších skupín a žiaci z druhého stupňa boli vedúcimi jednotlivým skupinám resp. družstvám. Po absolvovaní všetkých stanovíšť (spolu ich bolo 15) bola vyjadrená všetkým deťom pochvala a poďakovanie za účasť a zároveň, že všetci urobili niečo pre svoje zdravie. Na záver sa deti mali možnosť rozdeliť na dve skupiny a zatancovať si zumbu, ktorú nacvičovali dievčatá zo 6. ročníka alebo si zahrať futbal. Po ukončení tohto krásneho športovania sme sa vrátili s dobrým pocitom do školy.

   

   

   

 • Športový deň

  V piatok 5.10. budú mať žiaci na 1. stupni, aj 5. a 6. ročník, športový deň (v rozsahu podľa vyučovacích hodín v rozvrhu). Prosíme Vás, aby deti boli športovo oblečené, primerane počasiu, nakoľko budeme celé dopoludnie vonku. Priniesť si: desiatu, pitie, kľúče od šatňovej skrinky a peračník. Žiaci 7. ročníka budú absolvovať túru do Sv. Martina. Žiaci 8. ročníka pôjdu na Prezentáciu župných škôl v BA kraji do Pezinka. Po návrate zostávajú v škole do skončenia 5. vyučovacej hodiny. 6. a 7. hodina v piatok odpadá. V prípade nepriaznivého počasia sa učí podľa rozvrhu hodín.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria