Navigácia

História školy

O škole

História školy

Informácie vybrané z kroniky školy:

Prvé záznamy o škole siahajú do roku 1756. Kantorom vo vtedajšom Švansbachu bol Juraj Protiva.

V roku 1813 dal gróf F. Pálfy postaviť školu zo surovej tehly a pokryť slamou, ktorá v roku 1873 vyhorela a bola nahradená škridlou. Vyučovalo sa 4 mesiace v zime.

V roku 1912 bola prestavba z jednotriednej školy na dvojtriednu, v roku 1931 bola zriadená 3. trieda a v roku 1933 aj 4. trieda. Škola pozostávala z troch budov, kde sa učilo cca 150 - 200 žiakov  v 1 - 5 ročníku.

V júni 1939 sa budujú základy novej školskej budovy s dvomi učebňami  a posvätené boli 29. 9. 1941 spolu s Kultúrnym domom.

Od roku 1946 bola v Národnej škole vo Viničnom zriadená stravovacia stanica školských detí.

Začiatkom 50 rokov získala škola technickú vymoženosť - telefón.

Od septembra 1968 pri tunajšej škole začala prevádzku Školská družina, ktorá sa stala dobrým pomocníkom pri zlepšovaní výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov.

Dňa 11. januára 1972 sa začali práce s prístavbou školy (učebne, toalety, vchod od ulice,...) a tieto práce boli ukončené k školskému roku 1973/1974. Novovybudované 4 učebne umožnili zaviesť v škole jednozmenné vyučovanie.

Od 1. septembra 1976 bol odčlenený 5. ročník k plnoorganizovanej základnej škole v Pezinku.

V školskom roku 2012/2013 sme opäť otvorili 5. ročník. Od roku 2016 sa naša škola postupne mení na plnoorganizovanú školu pre 1. - 9. ročník.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria