Navigácia

 • Zoznam pomôcok do školy

  Zoznam školských pomôcok nájdete v časti Dokumenty.

 • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA za šk. rok 2016/2017

  PORADIE TRIED :  1. miesto -  3. A. - 1706 kg            

                                  2. miesto -  2.B. -  1169 kg                                                                               

                                  3. miesto  -  5.A. - 1083 kg                                               

                                  4. miesto   -  4.A. -   517 kg

                                  5. miesto   -  1.B. -   427 kg

                                  6. miesto   -  2.A.  -  380 kg

                                  7. miesto   -  1.A.  -   228 kg

                                  8. miesto   -  6.A.  -      26 kg

  PORADIE JEDNOTLIVCOV :  1. Tomáš a Richard Martinec - 760 kg

                                                    2.- Nikolas Ušák -  387 kg

                                                    3. -Dominik Pätoprstý - 260 kg

  Odmenené boli aj tie deti, ktré priniesli nad 200 kg : Viliam Macko, Jakub Štefan Elek, Kristína Noskovičová, Boris Benčat a Sára Pätoprstá.

  Celkovo sme nazbierali 5540 kg papiera. Všetkým ĎAKUJEME !

 • OZNAM ŠJ

  Vážení rodičia,

  Od šk. roka 2017/18 bude zmena platby v stravnom. Stravné sa bude platiť mesiac vopred. V septembri dostanete poštovú poukážku na platbu za mesiace september a október. Preplatok za mesiace /jún, júl/ Vám bude z platby odrátaný. Stravné je potrebné uhradiť hneď po obdržaní poštovej poukážky.

  Za pochopenie ďakujem.                          Ved.ŠJ  Marta Orgonová

  Výdaj stravy  v čase prázdnin je  od  11.00 hod. do 11.30 hod.

 • 25. 6. 2017

  Do galérie Výlet do Bojníc boli pridané fotografie.

 • 21. 6. 2017

  Do galérie ŠVP- piaty deň boli pridané fotografie.

 • 21. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-štvrtý deň boli pridané fotografie.

 • 15. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-štvrtý deň boli pridané fotografie.

 • 14. 6. 2017

  Do galérie ŠVP- tretí deň boli pridané fotografie.

 • 14. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-druhý deň boli pridané fotografie.

 • 13. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-druhý deň boli pridané fotografie.

 • 12. 6. 2017

  Do galérie Škola v prírode- 1.deň boli pridané fotografie.

 • APRÍL - mesiac lesov

  Počas mesiaca apríl mali naši žiaci možnosť dozvedieť sa niečo o lesoch na Slovensku. Každý týždeň si na nástenke prečítali informácie o rastlinách a živočíchoch, ktoré v nich žijú a takisto o tom, aký význam majú pre nás ľudí. Pomocou kartičiek sa mohli učiť určovať druhy stromov. V máji dostali otázky, pri ktorých si mohli overiť, či si niečo zapamätali. Najúspešnejší boli Miško Vančo (2.A), Hanka Horváthová (1.B), Maxim Bohún (1.B) a Alex Jaráš (1.B). Ostatní zúčastnení si okrem nových vedomostí odniesli aj diplomy a farbičky.

 • Podporte náš projekt

  Vážení rodičia!

  Postupne sa meníme na plnoorganizovanú školu a chceme vytvoriť priestor pre žiakov celého druhého stupňa základnej školy. Pre skvalitnenie štúdia prírodovedných predmetov ako sú biológia a chémia je potrebné zriadenie špecializovanej učebne, vybavenej pomôckami v podobe laboratórneho skla, meracej techniky či rôznych chemikálií. Príspevok od Raiffeisen banky by sme chceli použiť na zakúpenie spomínaných pomôcok a spraviť štúdium zaujímavejším, ľahším a pochopiteľnejším. Zriadenie spomínanej učebne je finančne pomerne náročné a preto by bol príspevok efektívne využitý. Veríme, že ak si žiaci budú môcť vyskúšať rôzne pokusy a zapojiť sa prakticky do vyučovacieho procesu, bude to pre ne prínosom nielen v oblasti vedomostí, ale budú sa rozvíjať aj ďalšie ich zručnosti a v neposlednom rade porastie ich schopnosť spolupracovať či niesť zodpovednosť za zverený materiál. Taktiež zažijú radosť z úspechu po správne zrealizovaných pokusoch z chémie či biológie. 

  Prosíme Vás, podporte náš projekt svojim hlasovaním na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/pezinok.

  Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. júna do 30. júna 2017. Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/pezinok/1033 

  Ďakujeme!

   

 • PLÁN PODUJATÍ NA MESIAC JÚN

  1. 6. 2017

  1.6. - Pri príležitosti MDD : - divadielko " Ako sa komár stal kráľom "

                                                     - kurz lukostrelby

  2.6. - fotografovanie  tried - 1. ročník

  5.- 9.6.- kurz plávania pre 1. ročník v Bratislave

  5.6. - 16,30 v ŠJ - slávnostné zahájenie vernisáže detských prác. Vystavené práce si môžete pozrieť v priestoroch dolnej chodby  v popoludňajších hodinách.

  7.6. - fotografovanie tried 2. - 6. ročník

  12.-16.6. - ŠKOLA V PRÍRODE - Radava - 2. a 3. ročník

  14.6. - koncoročný výlet 1. ročník

  21.6. - záverečná klasifikačná porada. P. uč. budú hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky a správanie sa žiakov za šk.rok 2016/2017.

  22.6. - koncoročný výlet pre žiakov 2. až 4. ročníka 

  19.-20.6. - záverečné písomné práce z matematiky, jazyka slovenského ( 2. a 3. ročník do 9.6.)

  28.6. - ŠKOLSKÝ KARNEVAL

  28.6. - vybraní žiaci sa zúčastnia súťaže malotriednych škôl vo futbale a vybíjanej vo Vinosadoch

  30.6. - odovzdávanie vysvedčení a slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017.

                                                                           smiley  smiley   smiley

                                                                     LETNÉ PRÁZDNINY

   

 • POZVÁNKA

  Srdečne Vás pozývame na 2. ročník vernisáže obrazov našich detí, ktorá sa uskutoční dňa 5.6.2017 (pondelok) o 16:30 h. v priestoroch ZŠ. Otvorenie výstavy začne vystúpením našich žiakov v ŠJ. Výstava bude prístupná aj v dňoch 6.6. - 9.6. v čase 15:00 - 16:30 h.                            Tešíme sa na Vás.

 • Výsledky KOMPARO 4

  Ponúkame rodičom výsledky KOMPARA 4. Každý žiak dostal číslo, pod ktorým testy vypracovával.

  Vysvetlivky:

  Forma - testová forma, ktorú žiak vypracoval (A alebo B).

  Body - počet bodov (hrubé skóre), ktoré žiak získal v teste. Každá otázka s výberom jednej odpovede bola hodnotená 5 bodmi. Otvorené otázky boli hodnotené maximálne 5 bodmi.

  Úspešnosť - bodový zisk žiaka vyjadrený v percentách z maximálneho počtu bodov, ktoré bolo možné v teste získať.

  Percentil - vyjadrenie umiestnenia žiaka v rebríčku všetkých žiakov, ktorí písali daný test. Máme pritom na mysli poradie zostavené podľa dosiahnutého hrubého skóre. Presnejšie: percentilové body prislúchajúce nejakej hodnote hrubého skóre udávajú, koľko percent ostatných testovaných žiakov dosiahlo nižšie hrubé skóre. Čím je hodnota percentilu vyššia (bližšia ku 100 %), tým vyššie sa žiak umiestnil v celkovom rebríčku. Napríklad hodnota 50 % (umiestnenie na 50. percentile) znamená, že žiak skončil v strede rebríčka, t. j. že 50 % ostatných žiakov dosiahlo horší výsledok ako on. Hodnota 75 % znamená, že žiak dosiahol lepší výsledok ako 75 % ostatných testovaných žiakov, a teda sa umiestnil na konci prvej (hornej) štvrtiny rebríčka. Údaj 25 % znamená, že žiak dosiahol lepší výsledok ako 25 % ostatných testovaných žiakov, a teda sa umiestnil na konci tretej štvrtiny rebríčka.

  EXAM-KOMPARO-vysledky.xls

 • 24. 5. 2017

  Do galérie Exkurzia v Bratislave boli pridané fotografie.

 • 24. 5. 2017

  Do galérie Vystúpenie pre mamičky boli pridané fotografie.

 • DEŇ narcisov

  Ďakujeme Vám za príspevky do zbierky počas Dňa narcisov. V našej škole sa podarilo vyzbierať sumu 91,77 €. Srdečná vďaka Vám všetkým!

  liga_proti_rakovine.pdf

 • PLÁN PODUJATÍ NA MESIAC MÁJ

  5.5. - KOMPARO - skúšobné testovanie štvrtákov

  11.5. - 17,00 - vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek ( ŠJ )

  16.5. - TOP 16 - stolnotenisový turnaj

  19.5. - v rámci činnosti ŠKD - divadielko " Medovníkový domček " - 14,30 hod.

  23.5. - Výchovný koncert - pre 5.-6. ročník

  25.5. - preventívna zubná prehliadka

  29.5. - VERNISÁŽ - vytvorená z prác detí našej školy (presúva sa na 5.6.)

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria