Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

elektronickú prihlášku na zápis do 1. ročníka po vyplnení vytlačte a podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami prineste na zápis. V prípade, že príde na zápis len jeden zákonný zástupca, je potrebné okrem prihlášky si z webovej stránky v časti zápis stiahnuť a vytlačiť aj formulár - informovaný súhlas rodiča, ktorý je potrebný vyplnený a podpísaný priniesť na zápis .

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria