Navigácia

Akcie školy

Týždeň športu

Dňa 5. 10. 2018 sa konal na našej škole športový deň pre žiakov 1. stupňa a pre 5. a 6. ročník.

Práve dievčatá a chlapci zo 6. ročníka sa postarali o otvorenie tohto športového dňa pekným tančekom. Po krásnom vystúpení boli žiaci zo 4.B, 5..A priradení na jednotlivé stanovištia, ktoré mali na starosti. Ostatní žiaci boli rozdelení do menších skupín a žiaci z druhého stupňa boli vedúcimi jednotlivým skupinám resp. družstvám. Po absolvovaní všetkých stanovíšť (spolu ich bolo 15) bola vyjadrená všetkým deťom pochvala a poďakovanie za účasť a zároveň, že všetci urobili niečo pre svoje zdravie. Na záver sa mali možnosť rozdeliť na dve skupiny a buď si zatancovať zumbu, ktorú nacvičovali dievčatá zo 6. ročníka alebo si zahrať futbal. Po ukončení tohto krásneho športovania sme sa vrátili s dobrým pocitom do školy.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria