Navigácia

VZN Prehľad poplatkov v školskom roku číslo účtu Rámcový učebný plán Vnútorný poriadok školy Kontinuálne vzdelávanie Kolektívna zmluva

Dokumenty

VZN

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Viničné č.2/2O11, o určení zápisu diet'at'a na plnenie povinnej Školskej dochádzky v základnej škole.

Dodatok--.-1-k-VZN-2-2011_zapis.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o určeni výšky prispevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Viničné.

VZN102015.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria