Navigácia

Poďakovanie Občianske združenie Viničiarik pri ZŠ Viničné Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte Vašim deťom skvalitniť činnosť v ZŠ s MŠ  darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Viničiarik.

Od roku 2016 je Občianske združenie Viničiarik spoločné pre ZŠ s MŠ Viničné.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť sa o Vašich 2%, inak celú daň odvediete štátu!  Oslovte aj svojich priateľov.  Táto pomoc Vás nič nestojí.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • materiálno-technické vybavenie školy a škôlky
 • didaktické pomôcky pre deti a žiakov
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • podporu a realizáciu mimoškolských aktivít

Fyzická osoba – zamestnanec

ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré vyplníte, priložíte od zamestnávateľa potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a prinesiete do školy alebo na daňový úrad. Škola potom doručí všetky vyhlásenia a potvrdenia na daňový úrad.

Právnická osoba poukazuje 2% z dane priamo v daňovom priznaní – časť IV.

Termín ukončenia prijímania daru vo forme 2% v škole je 24. apríl 2018. Do 30. apríla 2018 musia byť tlačivá doručené na príslušnom daňovom úrade.

ĎAKUJEME,  ŽE  POMÁHATE  POMÁHAŤ !

Mgr. Jana Chrappová, riaditeľka ZŠ s MŠ

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria