Navigácia

Pondelok 19. 11. 2018

Mapa

Oznamy

testovanie5_oznam.pdf

Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 21.11.2018 nebudú mať žiaci 4., 6., 7. a 8. ročníka vyučovanie ani ŠKD z organizačných dôvodov (Testovanie 5). Žiaci v 1. - 3. ročníku budú mať vyučovanie a ŠKD riadne podľa rozvrhu.

V stredu 21.11.2018, z dôvodu ochorenia triednej učiteľky E. Molnárovej, nebude mať triednu schôdzku 2.A.

Novinky

 • Pozývame Vás na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v stredu 21.11.2018 od 16:30 h. v jednotlivých triedach na 1. stupni ZŠ. 2. stupeň má individuálne konzultácie ( v čase 16:30 - 18:00 h.) alebo celotriednu schôdzku podľa pozvánok od jednotlivých triednych učiteľov. Na konzultácie sa môžete vopred nahlásiť cez EDUPAGE-komunikácia-konzultačné hodiny.

 • Do galérie Ako sme korčuľovali boli pridané fotografie.

 • Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka bude prebiehať v piatok ráno v priestoroch vstupnej chodby v ZŠ aj MŠ v čase 7:00 - 8:00 h. Prispieť môžete aj prostredníctvom SMS na číslo 800.

 • 9.11. zbierka Hodina deťom

  12.-16.11. IBOBOR (4. - 8. ročník)

  12. – 16.11. Kurz korčuľovania – odchod 12:20 h., návrat 15:30 h.

  15.11. – Komparo 8

  19.11. – prednáška s CPPPaP – 4.A.a 4.B. – riešenie problémov v triede a 26.11. – 3.A. a 3.B.

  21.11. štvrťročná klasifikačná porada

  21.11. Testovanie 5

  21.11. riaditeľské voľno 4.-8. ročník z dôvodu Testovania 5 (okrem piatakov)

  21.11. zasadnutie výboru RR o 16:00 h.

  21.11. Rodičovské združenie o 16:30 h.

  21.11. (1.roč.) a 23.11. ( 2.-4.roč.) preventívna zubná prehliadka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria