Navigácia

Streda 19. 9. 2018

Mapa

Oznamy

V piatok 21.9. sa uskutočnia Didaktické hry pre žiakov na 1. stupni ZŠ a Účelové cvičenie pre žiakov na 2. stupni ZŠ. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia. Vyučovanie sa končí o 11:40 h.

Novinky

 • Otvárame krúžok stolného tenisu. Bude pracovať od piatka 28.9. v budove ZŠ, vždy v stredu aj v piatok, v čase 13:00 – 17:30 h. Deti budú zadelené do skupín podľa schopností. Vyplnenú prihlášku prosíme poslať obratom späť triednemu učiteľovi (zajtra ju deti dostanú od triednych učiteľov).

 • V Malokarpatskej školskej lige v zbere papiera a lepenky v školskom roku 2017-2018 sme sa umiestnili v kategórii A na 3. mieste. Ďakujeme Vám za spoluprácu!

 • 13. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • Od októbra budú v našej škole pracovať aj nové záujmové krúžky: krúžok moderného tanca Sunny Dance a Lego krúžok. Bližšie informácie a zápis detí bude pred plenárnou schôdzou v stredu 12.9. od 16:00 h. Prihlasovať sa už dá aj na folklórny krúžok Tancujúce slniečka. Prihlášky sa nachádzajú na okennej parapete vo vstupnej chodbe školy. O ďalších záujmových krúžkoch Vás budeme informovať na plenárnej schôdzi a triednych schôdzkach.

 • V ôsmom ročníku žiaci potrebujú rovnaké pomôcky ako v 7. ročníku, podrobnejšie pokyny žiaci dostanú od vyučujúcich jednotlivých predmetov v septembri.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria