Navigácia

Streda 16. 1. 2019

Mapa

Oznamy

Krúžok Stolný tenis bude pracovať v tomto týždni v stredu 16.1. O ďalších termínoch Vás budeme včas informovať.

 

Novinky

 • Vážení rodičia, vo februári 2019 uplynie štvorročné funkčné obdobie Rady školy, ktorú bude aktuálne potrebné opätovne vytvoriť. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa vyjadruje ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení. Ťažiskovou úlohou Rady školy je uskutočnenie výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy, prípadne Rada školy predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy. Rada školy pozostáva z 11 členov, pričom 4 členovia sú práve rodičia /3 rodičia za ZŠ, 1 rodič za MŠ/. Aj týmto spôsobom by sme Vás chceli osloviť s ponukou kandidovať na člena Rady školy. V prípade záujmu o kandidatúru Vám bližšie informácie poskytne PaedDr. Eva Chovanová (kontakt nájdete na stránke školy). Prosíme Vás o spätnú väzbu do 15.1.2019. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutoční dňa 23. 1. 2019 popoludní. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

 • 14.1. – 18.1. – polročné písomné práce

  23.1. – klasifikačná porada

  23.1. – triedne schôdzky RR o 17:00 h.

  30.1. – školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  31.1. – Imatrikulácia prváčikov (dopoludnia), odovzdávanie výpisov známok (1. stupeň- 4 vyučovacie hodiny, 2. stupeň- 5 vyuč. hodín)

  -------------------------------------------------

  1.2. – polročné prázdniny

  4.2.- 8.2. – lyžiarsky kurz 2. stupeň

 • Do galérie Týždeň boja proti drogám boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria