Navigácia

Školský rok 2020/2021

PLÁN PRÁCE

JÚL,AUGUST

LETNÉ PRÁZDNINY

 

 PLÁN PODUJATÍ NA  JÚN

Pranostiky:

Na svätého Norberta už zima ide do čerta.

Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, bude víno tiecť do fľaše.

Na deň svätého Víta na jednom konci sa stmieva, na druhom svitá.

 • 01.06.2020  UTOROK    MDD  V triede  triedni učitelia
 • 14.06. 2021 pondelok o 14.00 hod  Zasadnutie PK
 • 14.06. – 17.06. 2021 - Zber  papiera   
 • 15.06. 2021 utorok o 13.00 hod Zasadnutie MZ
 • 17.06.2021 štvrtok  Výberové konanie
 • 22.06. 2021  utorok  – Koncoročná klasifikačná porada o 14:00 hod. EXKURZIE podľa harmonogramu / v závere mesiaca
 • 29.6. 21. - Riaditeľské voľno  ( vzdelávanie zamestnancov MŠ a ZŠ ) 
 • Streda  30. 06. 2021  odovzdávanie vysvedčení a Slávnostné ukončenie školského roka  podľa pokynov

 

PLÁN PODUJATÍ NA MÁJ

Pranostika:                                                                             

  Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.                                  

  Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

 

    Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.

         Vyučovanie 1. stupeň    podľa pokynov k 26.04.2021

                    2. stupeň 

 

 Účasť na Olympiádach a iných súťažiach ak sa uskutočnia

 

 Didaktické hry  1. Stupeň a Účelové cvičenie 2. stupeň

 

Vernisáž vytvorených detských prác a školských Projektov vytvorených počas dištančného vzdelávania

 

Testovanie žiakov PIRLS 4. ročník 11.05. – 12.05. 2021

 

Fotenie žiakov školy 14.05.2021 piatok

 

Výstava kníh v ŠKD spojená s predajom

 

Zápis detí do 1. ročníka v škole s deťmi  

 

 

   APRÍL   

                  

 

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.

Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha a na Trojičku len trošičku.

 • Veľkonočné prázdniny od 01. 04. 2021 do 06. 04. 2021 (štvrtok - utorok)
 • 07. 04. 2021 (streda) začiatok vyučovania po prázdninách
 • Nástup do školy podľa rozhodnutia vlády
 • 09. 04. 2021 Pracovná porada vedenia školy
 • 12. 04. 2021 Zasadnutie MZ
 • 13. 04. 2021 Zasadnutie PK
 • 13. 04. 2021 utorok Okresné kolo - Pytagoriáda P3 - P5
 • 14. 04. 2021 streda Okresné kolo - Pytagoriáda P6 - P8
 • 19. 04. 2021 - 23. 04. 2021 Matematická súťaž Klokan
 • 21. 04. 2021 Zápis do 1. ročníka
 • 27. 04. 2021 Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok šk.roku 2020/2021 

 

 

FEBRUÁR

Pranostiky:

Februárová voda - pre polia škoda.

Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.

01. 02. 2021 Začiatok 2. polroka - polročné prázdniny sú zrušené

08. 02. 2021 DIŠTANČNÉ vyučovanie pre všetkých žiakov

                    

 

JANUÁR

Pranostiky:

V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.

Január dobrý je, keď chotár biely je.

11. 01. - 29. 01. 2021 - Dištančné vzdelávanie

22. 01. 2021 - Zasadnutia predmetových komisií

25. 01. 2021 - Zasadnutia metodického združenia

25. 01. 2021 - Zasadnutie inkluzívneho tímu

27. 01. 2021 - Klasifikačná pedagogická rada

29. 01. 2021 - Ukončenie 1. polroka

01. 02. 2021 - Začiatok 2. polroka školského roka 2020/2021

 

DECEMBER

Pranostika:                                                                             

Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.

Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.

 

Všetkovetko súťaž   utorok 01.12. 2020    

Vianočné prázdniny - 21.12.2020 - 8.1.2021

 

 

 

 

 

 

Pranostika:                                                                            

Na svätého Huberta ide teplo do čerta.

Od svätého Martina zahreje len perina.

 •  Metodické združenie
 • Predmetová komisia  
 • 24.11. 2020   utorok Štvrťročná Hodnotiaca porada    o 13:00 hod. spojená s Pracovnou poradou

 

Všetkovetko súťaž   utorok 01.12. 2020     podľa propozícií

 

 

 

Pranostika:

Divoké husi na odlete - je už aj po babom lete.

 • Týždeň zdravia a  zdravej výživy  12. 10.2020 - 16.10. 2020 -                       
 • Súťaž o najkrajšiu vyrezanú tekvicu, od 19.10.2020                                         
 • 22.10. 2020  štvrtok vyhodnotenie súťaže, prezentácia prác
 • 23.10. a 26.10. Sférické kino
 • Všetkovedka a Experta geniality show  podľa propozícií
 • Jesenné prázdniny 29.10. – 30.10. 2020.                 

 Nástup do školy   02. 11. 2020  PONDELOK

 

Upravené

September - z poľa ber!

02. 09. 2020 Slávnostné otvorenie školského roka o 8,00 hod. a o 8,30 hod. pre prvákov

02. 09. - 14. 09. 2020 režim školy a vyučovanie v zmysle pokynu riaditeľky ZŠ s MŠ

do 10. 09. 2020 zverejnená ponuka záujmových krúžkov

do 10. 09. 2020 vydať žiakom vzdelávacie poukazy

Ruší sa: Plenárne zasadnutie rodičov

Triedne schôdzky rodičov podľa pokynov triedneho učiteľa

14. 09. 2020 Riaditeľské voľno

22. 09. 2020 deň otvorených dverí vo Vojenskom útvare Viničné - 5. - 7. ročník 

do 23. 09. 2020 odovzdať  prihlášku na záujmové krúžky (použitie vzdelávacieho poukazu)

25.9.- Športový deň

28. 09. 2020 - 02. 10. 2020 Škola v prírode ( 4.A a 4.B) podľa usmernenia RÚVZ 

Nedeľa 1. 8. 2021

NOVINKY

 • Na základe novely zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách.... sa s účinnosťou od 01. 08. ruší poskytovanie dotácie pre deti/žiakov na stravu.

  Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

  V prípade, že máte nárok na poskytovanie dotácie pre svoje dieťa /žiaka na stravu, predložte vyplnené čestné vyhlásenie v termíne najneskôr do 05. 08. 2021 do poštovej schránky Základnej školy.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet druhákov.

  Žiaci 2.A. a 2.B. triedy navštívili Včelárstvo v Smoleniciach. O včielkach sa učili na prvouke, tak sa na vlastné oči presvedčili, ako to v takom úli funguje. Okoštovali medík, vyrobili si sviečku a nakúpili suveniry. Všetkým sa veľmi páčilo.

 • Z dôvodu vysokých denných teplôt upravujeme od stredy, 23. 06. 2021 dĺžku vyučovania.

  Úprava sa vzťahuje na žiakov, ktorí nechodia do ŠKD a žiakov 2.stupňa. Prevádzka ŠKD zostáva nezmenená.

  Žiakom 1. stupňa končí vyučovanie o 11,00 hod.Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD pôjdu na obed a po obede (cca 11,20) odchádzajú zo školy.

  Žiakom 2. stupňa končí vyučovanie o 11,30 hod. V čase od 11,30 hod. - 12,10 hod. je vyhradený čas pre žiakov 2.stupňa na obed. Po obede žiaci odchádzajú zo školy domov

  Mgr. Jana Chrappová

 • V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte kontaktovať hlavného trénera pána Vnučka (kontakt: Rastislav Vnučko - rastislavvnucko@gmail.com, tel.0902 999 222

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Viničnom Mgr. Jana Chrappová , oznamuje, že podľa § 150 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka v znení vyhlášky č.224/2011 Z. z

  Udeľuje

  žiakom základnej školy na deň : 29. júna 2021 – utorok riaditeľské voľno

  z organizačných dôvodov - Exkurzia a vzdelávanie zamestnancov školy.

 • Z dôvodu potvrdeného pozitívneho testu na ochorenie COVID 19 sú žiaci 8.A a vybraní zamestnaci v nariadenej karanténe. Žiaci sa vzdelávajú dištančnou formou. Ostatní žiaci majú z prevádzkovo-organizačných podmienok upravený rozvrh.

  Mgr. Jana Chrappová

 • ZBER PAPIERA sa bude konať v termíne 14.6.-17.6.2021. Budú dva kontajnery - na papiera a kartón. Papier aj kartón treba odovzdávať poviazaný. Harmomogram : 14.6.-17.6.- od 7,00 - do 7,45 hod. na dvore školy. Popoludní od 13,30 do 16,00 hod. Vo štvrtok 17.6. LEN RÁNO.

 • Milí rodičia.

  Zápis do SZUŠ vo Viničnom sa uskutoční 26.5.2021 (streda) v čase od 14.00 - 17.30 hod. v budove Základnej školy. Je potrebné predtým vyplniť elektronickú prihlášku cez stránku www.izus.sk.

  Ďakujeme. Kolektív SZUŠ

 • V dňoch 11. 05. 2021 a 12. 05. 2021 sa žiaci 4. ročníka zúčastnia Medzinárodnej štúdie čitateľskej gramotnosti PIRLS 2021.

  Žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa učiť čítaním. Zvládnutie techniky čítania na konci prvého stupňa ZŠ je teda dôležitým faktorom v ich ďalšom vzdelávaní.

  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – medzinárodná štúdia čitateľskej gramotnosti sa uskutočňuje v päťročných cykloch od roku 2001. PIRLS poskytuje medzinárodné porovnávacie dáta o tom, ako dobre vedia deti čítať po štyroch rokoch primárneho vzdelávania. Štúdie PIRLS 2021 sa zúčastňuje viac ako 50 krajín sveta. Na Slovensku bolo do štúdie vybraných 236 základných a špeciálnych škôl.

 • Ministerstvo školstva na základe zasadnutia vlády a pandemickej komisie zverejnilo aj nové pravidlá v testovaní od 03. 05. 2021. Pre červený okres, v ktorom sa nachádzame testovanie rodičov a detí nie je podmienkou pre prezenčnú formu vyučovania. Zákonní zástupcovia budú predkladať len čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Ak uvedené tlačivo o bezinfekčnosti a ďalšie zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese budú ministerstvom zverejnené (v piatok), nájdete ich aj na stránke školy a v edupage.

  eduresized_10551_pravidla-cerveny.png

 • Dávame do pozornosti žiakom navštevujúcim hodiny Tanečnej akadémie Sunny Dance aj ich rodičom, že na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie sa vraciame k tanečným tréningom od 3.5.2021.
  Tréningy budú prebiehať na školskom dvore základnej školy Viničné.
  Deti, ktoré navštevujú družinu si vyzdvihneme a po tréningu ich odovzdáme späť.
  V prípade nepriaznivého počasia bude hodina nahradená.
  Zároveň pozývame všetky tancuchtivé deti do našich radov. Prihlášky prijímame celoročne. V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0911361746 (Katarína Jirku).
  Tešíme sa na Vás, a želáme vám hlavne veľa zdravia.
  S pozdravom, tím TASD.

 • Milí záujemcovia o štúdium na našej škole.

  Pokiaľ máte chuť učiť sa umeniu, či už výtvarnému alebo hudobnému v našej Základnej umeleckej škole vo Viničnom, vyplňte a odošlite prosím prihlášku elektronicky cez tento link: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ (v rohu treba odklinúť slovenskú vlajku, aby našlo našu školu- SZUŠ Slovenský Grob)

  Prijímame deti od 1.roč. ZŠ resp. od 6 rokov.

  O presnom termíne prijímacich pohovorov (koncom mája) na nový školský rok 2021/2022 Vás budeme informovať mailom, ktorý uvediete v prihláške.

 • 16. 4. 2021

  Aktualizovali sme modul Zápis detí do školy

 • Vážení rodičia,

  Prosím Vás o dôkladné prečítanie pokynov:

  Pokyny_od_19._4._2021.docx

  Priloha_1_A_.doc

  Priloha_1_B.doc​​​​​​​

  1. Nástup do školy

  Žiakom 8. a 9. ročníka sa obnovuje vyučovanie 19. 04. 2021,

  Žiakom 5. – 7. ročníka sa obnovuje vyučovanie 26. 04. 2021. V týždni od 19. 04. 2021 do 23. 04. 2021 žiaci sa učia ešte dištančne. Pozor, môžu mať menšie zmeny v rozvrhu

  Pri nástupe na prezenčné vyučovanie nezabudnúť priniesť okrem školských potrieb prezúvky a kľúčik od šatňovej skrinky.

 • Viac informácii a postup pomoci nájdete v ľavom menu - 2% pre OZ Viničiarik

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa:

  S účinnosťou od pondelka 19. 04. 2021 sa v 8. a 9. ročníku obnovuje školské vyučovanie,

  v 5. - 7. ročníku pokračuje dištančná forma vzdelávania.

  S účinnosťou od pondelka 26. 04. 2021 obnovuje školské vyučovanie aj v 5. až 7. ročníku základnej školy v súlade s podmienkami COVID AUTOMATU pre jednotlivé okresy.

  Podmienkou nástupu žiakov na prezenčné vyučovanie je negatívny test zákonného zástupcu a žiaka.

  Mgr. Jana Chrappová

 • Pre nástup detí MŠ a žiakov 1.stupňa je potrebné vyplniť a odovzdať čestné prehlásenie - 11 a.

  V materskej škole rodičia vypisujú a odovzdajú osobne pri odovzdaní dieťaťa.

  Rodičia žiakov 1. stupňa čestné prehlásenie posielajú cez edupage. V prípade, že dieťa neprivediete v pondelok osobne, vložte do čestného prehlásenia aj kópiu testu o negatívnom výsledku.

  Ďakujem a teším sa na stretnutie.

  Mgr. Jana Chrappová

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva riaditeľka školy oznamuje, že od pondelka, 12. 04. 2021 sa obnovuje výchovno-vzdelávací proces vo všetkých triedach materskej školy a v 1. - 4. ročníku základnej školy.

  Rodičia sú povinní vypísať a odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a spolu s negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu (doporučujeme test obidvoch rodičov)

  Typ potrebného čestného vyhlásenia Vám bude upresnený v piatok, 09. 04. 2021

  V škôlke čestné vyhlásenie odovzdávajú rodičia osobne, v škole posielajú vyplnené cez edupage.

 • Vážení rodičia,

  V období od 07. 04. 2021 do 09. 04. prevádzka pre žiakov 1. stupňa ZŠ a prevádzka školských zariadení – MŠ , ŠKD a ŠJ pokračuje za rovnakých podmienok ako pred veľkonočnými prázdninami.

  Prezenčnej formy výchovno vzdelávacieho procesu sa zúčastňujú len deti rodičov kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Nezabudnite opäť poslať cez edupage čestné vyhlásenie (11c)

  S pozdravom a prianím veľa zdravia.

  Mgr. Jana Chrappová

Letná škola

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR zameranom na organizáciu Letnej školy na  bola naša škola úspešná  a v auguste budú Letné školy prebiehať podľa pôvodnej ponuky. Do jednotlivých skupín sú prijaté všetky prihlásené deti.

1. skupina – 10. 08. 2020 – 14. 08. 2020 - pre 3. ročník - 8,00 hod. - 13,00 hod.
2. skupina – 10. 08. 2020 – 14. 08. 2020 - pre 1. roč., 2. roč., 4. roč. - 8,00 hod. - 16,00 hod.
3. skupina – 17. 08. 2020 – 21. 08. 2020 - pre 1. roč., 2. roč., 4. roč. - 8,00 hod. - 16,00 hod.

Cieľom Letnej školy je pomôcť žiakom vyrovnať rozdiely vo vedomostiach, ktoré sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania. Letná škola chce u detí vzbudiť vnútornú motiváciu učiť sa a prejavovať záujem o osobnostný rozvoj. Okrem vzdelávacích aktivít máme pripravené aktivity v prírode týkajúce sa poznávania okolitej prírody, deň výskumníkov a rôzne zmyslovo-pohybové hry.

Obed bude zabezpečený v školskej jedálni pre 1. a 2. skupinu Letnej školy.  Na obed sú prihlásení všetci žiaci, ktorí poslali prihlášku do Letnej školy. V prípade záujmu o odhlásenie z obeda, kontaktujte vedúcu školskej jedálne. 

Možnosti stravovania pre 3. skupinu Letnej školy vopred oznámime. 

Za Letnú školu rodičia hradia len poplatok za stravovanie. Deťom je potrebné zabezpečiť vhodné oblečenie, vlastnú desiatu  a pitný režim -vlastnú podpísanú plastovú fľašu, prípadne obed.

Ďakujeme, že využijete našu ponuku na Letnú školu počas prázdnin.

 

Prázdninová škola vo farbe od 06. 07. 2020 do 10. 07. 2020

Už tento pondelok, 6.7.2020 sa tešíme na deti prihlásené do našej letnej školy. Aby mali predstavu, na čo sa zase môžu tešiť oni, prinášame malý náhľad do pripravených aktivít.

PONDELOK - biely 

UTOROK - červený

STREDA - žltý

ŠTVRTOK - zelený

PIATOK - modrý

Budeme sa venovať:

Matika - logika

Slovenčina na slovíčko

Tvorivé činnosti

Skúmame prírodu

Cestujeme po Slovensku a po svete

Nezabudnite na prezúvky, šiltovky, desiatu, fľašu s menom, veľa dobrej nálady:) a môžete prísť oblečení vo farbe dňa smiley

Pokyny od 15. 06. 2020

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia ministra školstva v súlade s opatreniami ÚVZ SR sa menia podmienky organizácie v škole od 15. 06. 2020

Dochádzka žiakov naďalej nie je povinná, ale je dobrovoľná.

Z doterajších opatrení sa v škole ruší:

Povinné meranie teploty,

Limity počtov detí v skupinách

Zrušenie  stretávaniu sa skupín,

Prevádzka max. na 9 hodín

Zákaz organizovania besiedok, posedení a podobných hromadných akcií

Vzhľadom na personálne kapacitné možnosti bude prevádzka školy od 15. 06. 2020 do 30. 06. 2020 nasledovne:

Prevádzka školy bude od 7,00 hod. do 16,30 hod.

Vyučovanie bude od 7,45 hod. do 11,30 hod.

ŠKD bude v prevádzke od 11,30 hod. do 16,30 hod.

Časy odchodov z ŠKD zostávajú nezmenené ( 14,00;15,00 ;15,30 ....)

Vyučovanie v 1. – 4. ročníku  bude pokračovať podľa doterajšieho režimu a rozvrhu. Keďže žiakov 2. ročníkov máme spojených v jednej triede, vieme prijať max. 25 žiakov. V prípade väčšieho záujmu bude dieťa zaradené do inej triedy.

Žiaci 5. ročníkov budú spojení do jednej triedy s rozvrhom 5.B (žiaci, ktorí nemali záujem o osemročné gymnáziá).

Na stravovanie a ŠKD máme maximálny limit naplnený (beriem do úvahy aktuálny počet žiakov, ktorých máme v škole)

Stravovanie poskytujeme len žiakom 1. – 4. ročníka, ktorí sú v ŠKD.

Prihlásiť žiaka na obed a do ŠKD bude možné len ak sa niekto odhlási.

Žiaci, ktorých rodičia neprihlásili do školy, sa budú naďalej vzdelávať formami dištančného vzdelávania podľa pokynov učiteľa.
 

Vyplniť prihlášku / odhlášku žiadam len rodičov, ktorí chcú dieťa od 15.06. do školy dieťa prihlásiť (doteraz bolo doma)  alebo naopak chcú  od 15. 06. dieťa zo školy odhlásiť. Prihlášku nájdete v správe cez EDUPAGE.


Ďakujem veľmi pekne za Váš zodpovedný doterajší prístup v predchádzajúcom veľmi náročnom období a verím, že spoločne a úspešne zvládneme aj zvyšok školského roka.Za porozumenie a spoluprácu vopred ďakujem.

S pozdravom
Mgr. Jana Chrappová

 

Návrat do školy od 01. 06. 2020

Dňa 18.mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1.6.2020. 

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

Cez EDUPAGE bude rodičom 1. - 5. ročníka poslaná prihláška na prihlásenie dieťaťa do školy a ŠKD od 01.06. 2020 do 30. 06. 2020. 

Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať mailom alebo do poštovej schránky školy do pondelka, 25. 05. 2020, do 10,00 hod.

Žiaci, ktorí nebudú prihlásení do školy, budú aj naďalej vzdelávaní dištančnou formou -Edupage),príp. online vyučovanie popoludní vzhľadom na dopoludňajšiu časovú dotáciu prezenčnej formy učenia (v škole).

Žiaci 6. - 9. ročníka budú aj naďalej vzdelávaní dištančnou formou so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti tak, aby sa v prípade potreby mohli pedagogickí zamestnanci podieľať na vzdelávaní a výchove žiakov 1. - 5. ročníka buď prezenčnou alebo dištančnou formou.  

Tešíme sa na stretnutie

S pozdravom

Jana Chrappová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460 985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Ľubomír Štiglic - 0903 647 309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647 317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647 379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria