Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 24. 9. 2017

  Do galérie Výlet za jabĺčkami boli pridané fotografie.

 • Prehľad záujmových krúžkov v šk. roku 2017/2018

  Ponúkame Vám prehľad záujmových krúžkov, ktoré budú (podľa záujmu) v tomto šk. roku pracovať v našej ZŠ.

  Prihlaska_na_zaujmove_kruzky_2017_2018.docx

 • Nový krúžok v našej škole

  Výtvarná dielňa pre deti

 • projekt_TJ_slovan.docx

  Prosíme Vás. Hlasujte za projekt TJ Slovan Viničné.

  Bližšie informácie na:

  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/pezinok

 • Tancujúce slniečko

  "Detský folklórny súbor Tancujúce slniečko začne s nácvikmi v stredu 6.9 o 16,30 hod. v školskej jedálni - platí pre deti, ktoré už v súbore tancujú. Na nových členov sa tešíme po 25.9. Bližšie info bude priebežne uverejnené tu."

 • PLÁN PODUJATÍ NA MESIAC SEPTEMBER

  1. 9. 2017

    4.9.   - Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  13.9. -   16,30 hod. - plenárna schôdza v školskej jedálni. Pe jej skončení sa budú konať triedne schôdzky RZ.

  18.9. -   jesenné didaktické hry

  Ďalej plánujeme :

  3.-4.ročník - návšteva dopravného ihriska v Trnave

  V týždni od 25.9. do 29.9. - Školská športová olympiáda .

 • Organizácia vyučovania od 4.9. - 9.9.2017

  Slávnostné zahájenie školského roka 2017/2018 bude v pondelok 4.9.2017 o 8:00 h. na školskom dvore ZŠ. V prípade nepriaznivého počasia v ŠJ pri ZŠ. Potom sa deti presunú do svojich tried. Domov odchádzajú po 9:00 h. V pondelok 4.9.2017 bude ŠKD (podľa záujmu rodičov) do 16:00 h. Ak máte záujem o ŠKD v tento deň, treba dieťa prihlásiť na obedy u vedúcej ŠJ p. Orgonovej na t. č. 0903 647379 najneskôr do 30.8.2017 do 15:00 h. Od utorka 5.9. 2017 bude činnosť ŠKD aj obedy v bežnom režime. Ak ste Vaše dieťa na obedy a do ŠKD neprihlásili v júni, treba tak urobiť najneskôr v pondelok 4.9.2017.

  V utorok 5.9.2017 budú mať žiaci 2.- 4. ročníka 4 vyučovacie hodiny, žiaci 5. - 7. ročníka 5 vyučovacích hodín. Od stredy 6.9.2017 sa žiaci vyučujú podľa rozvrhu hodín, ale v tomto týždni bude maximálne 5 (na 1. stupni) alebo 6 (na druhom stupni) vyučovacích hodín. Žiaci prvých ročníkov budú mať celý týždeň 4 vyučovacie hodiny.

 • Zoznam pomôcok do školy

  Zoznam školských pomôcok nájdete v časti Dokumenty.

 • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA za šk. rok 2016/2017

  PORADIE TRIED :  1. miesto -  3. A. - 1706 kg            

                                  2. miesto -  2.B. -  1169 kg                                                                               

                                  3. miesto  -  5.A. - 1083 kg                                               

                                  4. miesto   -  4.A. -   517 kg

                                  5. miesto   -  1.B. -   427 kg

                                  6. miesto   -  2.A.  -  380 kg

                                  7. miesto   -  1.A.  -   228 kg

                                  8. miesto   -  6.A.  -      26 kg

  PORADIE JEDNOTLIVCOV :  1. Tomáš a Richard Martinec - 760 kg

                                                    2.- Nikolas Ušák -  387 kg

                                                    3. -Dominik Pätoprstý - 260 kg

  Odmenené boli aj tie deti, ktré priniesli nad 200 kg : Viliam Macko, Jakub Štefan Elek, Kristína Noskovičová, Boris Benčat a Sára Pätoprstá.

  Celkovo sme nazbierali 5540 kg papiera. Všetkým ĎAKUJEME !

 • OZNAM ŠJ

  Vážení rodičia,

  Od šk. roka 2017/18 bude zmena platby v stravnom. Stravné sa bude platiť mesiac vopred. V septembri dostanete poštovú poukážku na platbu za mesiace september a október. Preplatok za mesiace /jún, júl/ Vám bude z platby odrátaný. Stravné je potrebné uhradiť hneď po obdržaní poštovej poukážky.

  Za pochopenie ďakujem.                          Ved.ŠJ  Marta Orgonová

  Výdaj stravy  v čase prázdnin je  od  11.00 hod. do 11.30 hod.

 • 25. 6. 2017

  Do galérie Výlet do Bojníc boli pridané fotografie.

 • 21. 6. 2017

  Do galérie ŠVP- piaty deň boli pridané fotografie.

 • 21. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-štvrtý deň boli pridané fotografie.

 • 15. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-štvrtý deň boli pridané fotografie.

 • 14. 6. 2017

  Do galérie ŠVP- tretí deň boli pridané fotografie.

 • 14. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-druhý deň boli pridané fotografie.

 • 13. 6. 2017

  Do galérie ŠVP-druhý deň boli pridané fotografie.

 • 12. 6. 2017

  Do galérie Škola v prírode- 1.deň boli pridané fotografie.

 • APRÍL - mesiac lesov

  Počas mesiaca apríl mali naši žiaci možnosť dozvedieť sa niečo o lesoch na Slovensku. Každý týždeň si na nástenke prečítali informácie o rastlinách a živočíchoch, ktoré v nich žijú a takisto o tom, aký význam majú pre nás ľudí. Pomocou kartičiek sa mohli učiť určovať druhy stromov. V máji dostali otázky, pri ktorých si mohli overiť, či si niečo zapamätali. Najúspešnejší boli Miško Vančo (2.A), Hanka Horváthová (1.B), Maxim Bohún (1.B) a Alex Jaráš (1.B). Ostatní zúčastnení si okrem nových vedomostí odniesli aj diplomy a farbičky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria