Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno

  OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy vo Viničnom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5  udeľuje

  v stredu 22. 11. 2017 žiakom 4., 6. a 7. ročníka riaditeľské voľno

  z organizačných dôvodov (Testovanie 5). Žiaci v 1. - 3. ročníku budú mať vyučovanie a ŠKD riadne podľa rozvrhu.

  riaditeľka školy: Mgr. Jana Chrappová

                                                                                                                               

 • 3. túra

  Do galérie 3. túra boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • PLÁN PODUJATÍ NA NOVEMBER

  8.11. -  informatická súťaž iBobor- Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ)

  9.11. - informatická súťaž iBobor - Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ)

  10.11. - účasť vybraných detí na speváckej súťaži "Hrnčársky škrátek"

  10.11. - Deň pomoci deťom ( Hodina deťom )

  20.11. - štvrťročná pedagogická rada . P. vyučujúce a vyučujúci budú hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky a správanie sa žiakov za prvý štvrťrok šk. roka 2017/2018.

  22.11.-  Testovanie piatakov

  24.11. - školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  30.11. - VŠETKOVEDKO

  30.11. " MRÁZIK " - divadlo pre 1. stupeň

  1.12. - preventívna zubná prehliadka ( MUDr. Bejdáková )

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 1. 11. 2017

  Do galérie 2. túra boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • V Atlantise

  Dňa 11. 10. 2017 sa žiaci 6. A a 7. A triedy pod vedením triednych učiteľov /Mgr. Martin Holp a PaedDr. Eva Chovanová/ zúčastnili zábavno – náučnej exkurzie v zábavnom centre Atlantis Levice. Žiaci sa zúčastnili programov  Vesmír, kde sa ponorili do záhad vesmíru a Technické vynálezy, kde sa dozvedeli o dôležitých objavoch, ktoré obohatili ľudstvo. Naviac mali žiaci možnosť vyskúšať si fyzikálne javy pomocou interaktívnych hier, či na záver ukončiť exkurziu vo svete bublín.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria