Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • PLÁN PODUJATÍ NA DECEMBER

  4.12. - Výchovný koncert

  5.12. - Návšteva hvezdárne - 4.-5. ročník

  6.12. - k nám príde MIKULÁŠ

  8.12.- účasť na  Vianočných trhoch  v Spoločenskom dome

  10.12. - dopredaj v škole ( z trhov )

  11.12. - Divadlo v anglikom jazyku pre 3. ročník 

  17.12.- 21.12. - triedne Vianočné besiedky ( dopoludnia )

  18.12. - divadelné predstavenie " Danka a Janka "

  22.12.2018 - 7.1.2019  - VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  V škole sa opäť stretneme 8.januára 2019 . 

   

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Ako sme korčuľovali

  Do galérie Ako sme korčuľovali boli pridané fotografie.

 • Hodina deťom

  Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka bude prebiehať v piatok ráno v priestoroch vstupnej chodby v ZŠ aj MŠ v čase 7:00 - 8:00 h. Prispieť môžete aj prostredníctvom SMS na číslo 800.

 • PLÁN PODUJATÍ NA NOVEMBER

   9.11. zbierka Hodina deťom

  12.-16.11. IBOBOR (4. - 8. ročník)

  12. – 16.11. Kurz korčuľovania – odchod 12:20 h., návrat 15:30 h.

  15.11. – Komparo 8

  19.11. – prednáška s CPPPaP – 4.A.a 4.B. – riešenie problémov v triede a 26.11. – 3.A. a 3.B.

  21.11. štvrťročná klasifikačná porada

  21.11. Testovanie 5

  21.11. riaditeľské voľno 4.-8. ročník z dôvodu Testovania 5 (okrem piatakov)

  21.11. zasadnutie výboru RR o 16:00 h.

  21.11. Rodičovské združenie o 16:30 h.

  21.11. (1.roč.) a 23.11. ( 2.-4.roč.) preventívna zubná prehliadka

  29.11. Všetkovedko

  30.11.-  1. stupeň- divadlo Danka a Janka o 9:00 h. a 10:00 h.

 • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TEKVICU

  Do galérie SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TEKVICU

 • Zrušená zastávka

 • Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

  Spolu sme nazbierali 1738 kg. Najlepšie triedy :

  1. miesto - 2.A.- 396 kg                                                                           

   2. miesto - 4.B. -256 kg

   3. miesto - 3.B. -237 kg

  Všetkým rodičom a žiakom ĎAKUJEME !!!

 • Mesiac úcty k starším

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Týždeň zdravia

  Týždeň zdravia

  Týždeň zdravia v našej škole v dňoch od 8.10 -12.10.2018

  V pondelok si deti prinesú do školy ovocie a zeleninu, ktorú budeme počas celého týždňa ochutnávať. Celý týždeň sa budeme venovať zdravej strave, podporíme zdravie aj  farbami oblečenia, budeme sa obliekať do nasledovných farieb: pondelok – zelený deň,  utorok – červený deň, streda- žltý deň, štvrtok – biely deň, piatok – modrý deň. Od utorka budú žiaci ochutnávať  nátierky: utorok bryndzová, streda – cícerová, štvrtok – rybičková. Pre žiakov je pripravená výtvarná súťaž o zdraví. Najlepšie práce budú odmenené.

 • Deň športu

  Dňa 5. 10. 2018 sa konal na našej škole športový deň pre žiakov 1. stupňa a pre 5. a 6. ročník.

  Práve dievčatá a chlapci zo 6. ročníka sa postarali o otvorenie tohto športového dňa pekným tančekom. Po krásnom vystúpení boli žiaci zo 4.B, 5..A priradení na jednotlivé stanovištia, ktoré mali na starosti. Ostatní žiaci boli rozdelení do menších skupín a žiaci z druhého stupňa boli vedúcimi jednotlivým skupinám resp. družstvám. Po absolvovaní všetkých stanovíšť (spolu ich bolo 15) bola vyjadrená všetkým deťom pochvala a poďakovanie za účasť a zároveň, že všetci urobili niečo pre svoje zdravie. Na záver sa deti mali možnosť rozdeliť na dve skupiny a zatancovať si zumbu, ktorú nacvičovali dievčatá zo 6. ročníka alebo si zahrať futbal. Po ukončení tohto krásneho športovania sme sa vrátili s dobrým pocitom do školy.

   

   

   

 • Športový deň

  V piatok 5.10. budú mať žiaci na 1. stupni, aj 5. a 6. ročník, športový deň (v rozsahu podľa vyučovacích hodín v rozvrhu). Prosíme Vás, aby deti boli športovo oblečené, primerane počasiu, nakoľko budeme celé dopoludnie vonku. Priniesť si: desiatu, pitie, kľúče od šatňovej skrinky a peračník. Žiaci 7. ročníka budú absolvovať túru do Sv. Martina. Žiaci 8. ročníka pôjdu na Prezentáciu župných škôl v BA kraji do Pezinka. Po návrate zostávajú v škole do skončenia 5. vyučovacej hodiny. 6. a 7. hodina v piatok odpadá. V prípade nepriaznivého počasia sa učí podľa rozvrhu hodín.

 • PLÁN PODUJATÍ NA MESIAC  OKTÓBER

  8. - 12. 10. - TÝŽDEŇ ZDRAVIA

  5.10. - Športový deň

  15. - 16.10. - Zber papiera

  23.10. - Fotografovanie prvákov

  21. 10. - " Úcta k starším " - vystúpenie v Spoločenskom dome

  22. - 24. 10. - Súťaž o najkrajšiu tekvicu

  29.10. - Riaditeľské voľno

  31. 10. - 4.11- Jesenné prázdniny - vyučovanie začne opäť v pondelok

  5.novembra.

   

   

   

 • Záujmové krúžky

  Od 1.10. začínajú pracovať jednotlivé záujmové krúžky. Ponúkame Vám prehľad ich činnosti, s termínmi konania a miestnosťami, v ktorých budú pracovať. Ak by sa niečo zmenilo, budeme Vás informovať.

 • Naše úspechy

   V Malokarpatskej školskej lige v zbere papiera a lepenky v školskom roku 2017-2018 sme sa umiestnili v kategórii A na 3. mieste. Ďakujeme Vám za spoluprácu!

   

   

   

 • 13. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Záujmové krúžky

  Od októbra budú v našej škole pracovať aj  nové záujmové krúžky: krúžok moderného tanca Sunny Dance a Lego krúžok. Bližšie informácie a zápis detí bude pred plenárnou schôdzou v stredu 12.9. od 16:00 h. Prihlasovať sa už dá aj na folklórny krúžok Tancujúce slniečka. Prihlášky sa nachádzajú na okennej parapete vo vstupnej chodbe školy. O ďalších záujmových krúžkoch Vás budeme informovať na plenárnej schôdzi a triednych schôdzkach.

 • Zoznam školských potrieb

  V ôsmom ročníku žiaci potrebujú rovnaké pomôcky ako v 7. ročníku, podrobnejšie pokyny žiaci dostanú od vyučujúcich jednotlivých predmetov v septembri.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria