Navigácia

??? Členovia Rady školy program RŠ Voľba Rady školy

Statut_Rady_skoly.doc   Zapisnica_4._6._2015.doc

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ vo Viničnom sa uskutočnilo dňa  8. 4. 2015. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil  požadované podmienky. Výberová komisia po zhodnotení výsledkov výberového konania zvolila uchádzačku Mgr. Janu Chrappovú ako úspešnú a navrhla zriaďovateľovi Obecnému úradu vo Viničnom, vymenovať do funkcie riaditeľa Mgr. Janu Chrappovú.                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

Dňa 26.10. 2015 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy.

Dňa 29. 1. 2016  o 17. 00 bola na základe sprostredkovanej žiadosti rodiča zvolaná mimoriadna Rada školy s jediným bodom programu - štrajk učiteľov ZŠ Viničné. Z dôvodu nedostatočného počtu členov RŠ nebola RŠ uznášania schopná.                                                                                    PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Dňa 10.03. 2016 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

Dňa 20.06. 2016 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

Dňa 20.10. 2016 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

Dňa 15.03. 2017 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Dňa 28.06. 2017 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Dňa 7.12. 2017 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Dňa 26. 3. 2018 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Dňa 16. 10. 2018 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Dňa 15. 1. 2019 o 17.00 sa v budove ZŠ uskutoční zasadnutie Rady školy.

                                                                                                   PaedDr. Eva Chovanová, predseda Rady školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
  Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Riaditeľ ZŠ s MŠ - Mgr. Jana Chrappová - 0903 460985
  Zástupca riaditeľa ZŠ - Mgr. Andrea Mečárová - 0903 647309
  Zástupca riaditeľa MŠ - Anna Gažová - 0903 647317
  Vedúca ŠJ - Marta Orgonová - 0903 647379

  Pevná linka -
  ZŠ - 033/6476288
  MŠ - 033/6476147
  ŠJ - 033/6476156

Fotogaléria